Rady pracowników w średnich firmach (Artykul)

24 marca 2008 r. średnie firmy zaczęła obowiązywać jedną z najważniejszych regulacji ostatnich lat – Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która stwarza pracownikom firm zatrudniających powyżej 50 osób możliwość wyboru własnej reprezentacji, aktywnie angażującej się w rozwój przedsiębiorstwa. Czy nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia partycypacji pracowników i zaangażowania w sprawy firmy czy też będą kolejnym balastem administracyjnym dla niewielkich firm?