Pułapki w kredytach hipotecznych

Wszystkie skontrolowane przez UOKiK banki stosowały niekorzystne dla konsumentów postanowienia umowne – wynika z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrolerzy zbadali ponad 300 wzorców umów, które stosowane są w przypadku kredytów hipotecznych. Większość banków już zadeklarowała zmianę stosowanych praktyk.