Przywództwo lepszą stroną zrządzania. (Artykul)

„Zarządzasz rzeczami, a ludziom przewodzisz.”
Grace Hopper, pierwsza kobieta – admirał w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych.