Przyszłość marketingu w opiece zdrowotnej (Artykul)

W miarę dojrzewania rynkowych rozwiązań w opiece zdrowotnej rola marketingu w zakładach opieki zdrowotnej będzie wzrastać. Nie chodzi przy tym o bezwzględne wdrożenie reguł praktykowanych w innych sektorach gospodarki, ale o zwiększanie wartości dla pacjenta poprzez aplikację marketingu relacji.