Przyczyną inflacji m.in. nadmierny wzrost płac (News)

Według uczestników wtorkowej konferencji nt. wzrostu cen do głównych przyczyn inflacji w Polsce należą: płace rosnące szybciej niż wydajność pracy, błędy w polityce fiskalnej oraz czynniki globalne.
– Najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia ze spowolnieniem i to dość znacznym w…