Przychody ze sprzedaży internetowej (News)

Dzięki sieci coraz więcej transakcji zawieranych jest na odległość w ramach tzw. sprzedaży internetowej. Sprzedaż przez Internet jest w rzeczywistości formą sprzedaży wysyłkowej. Ustalając moment powstania przychodu z tej sprzedaży należy pamiętać o uregulowaniach wynikających z obu ustaw o podatku dochodowym….