Przemyt odpadów

Obywatele Rumunii próbowali nielegalnie wwieźć do Polski pięć ton odpadów. Śląscy pogranicznicy wykryli je podczas kontroli drogowej w okolicach Chałupek.