Przedsiębiorcy oczekują pogorszenia koniunktury w iii kw. 2008 r. (News)

„Wskaźniki prognoz popytu i produkcji sugerują obniżenie dynamiki sprzedaży oraz produkcji w analizowanej grupie przedsiębiorstw w III kw. 2008 r. Pogorszenie nastrojów wynika ze spadku optymizmu prognoz przedsiębiorstw przemysłowych, szczególnie tych, które większość swojej produkcji kierują na eksport….