Prowadzenie negocjacji – zasady, które warto znać (Artykul)

Żądaj więcej, niż spodziewasz się uzyskać.
Jest to jedna z podstawowych reguł udanych negocjacji. Można wyróżnić pięć powodów, dla których warto mierzyć wyżej od oczekiwań.

  • po pierwsze możemy to otrzymać;
  • po drugie stwarzamy sobie pole do ustępstw;
  • po trzecie zwiększamy atrakcyjność naszej propozycji według zasady „dobre, bo drogie”;
  • po czwarte mając przestrzeń do ustępstw, ograniczamy ryzyko impasów negocjacjach;
  • i w końcu po piąte ustępując, dajemy partnerom poczucie wygranej.