Projekt HPO (Artykul)

Z „wyboru” znaczy przemyślane decyzje, właściwe podejście do ludzi i zmian, podejmowanie decyzji w oparciu o informacje, pracę opartą na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem i otrzymywanie od innych tego samego. Z „wyboru” znaczy również, że prowadzimy nieustanny dialog z tymi wszystkimi, którzy są dla nas ważni i potrzebni.

Pracując w organizacji znamy cele, jesteśmy w nich podmiotem decyzyjnym i w całym procesie mamy wpływ na ich realizację.