Prognoza rozwoju rynku oprogramowania dla biznesu do 2010 r. (Artykul)

Obecnie działając rynkowo, firmy odczuwają sprzyjającą im koniunkturę wpływającą na zwiększenie ilości zleceń i obłożenia harmonogramu działań na wiele miesięcy. Jednocześnie usprawnienie i efektywna realizacja procesów biznesowych w krótkim czasie staje się główną metodą podniesienia konkurencyjności firmy na rynku czy też zwiększenia jej zdolności realizacyjnych. Coraz większe grono przedsiębiorstw inwestuje w najnowsze rozwiązania z zakresu technologii IT czy systemów zarządzających przedsiębiorstwem.