Problemy na mlecznym rynku

Zła sytuacja na rynkach Unii Europejskiej oraz niewielki popyt wewnętrzny negatywnie wpływają na sektor mleczarski, z którego Polska słynie za granicą. Jak mówi wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, wprawdzie słaba złotówka pozytywnie wpłynęła na eksport mleka na rynki unijne, jednak w kraju popyt wciąż nie jest tak duży jak w krajach zachodnich.