Prawo lotnicze do zmiany

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa lotniczego. Nowelizacja zakłada podniesienie bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozszerzenie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem podróżnych. Nowe prawo przewiduje także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniczej.