Prawne problemy marketingu (Artykul)

Czy, umowa o marketing i reklamę zawarta pomiędzy przedsiębiorcami może zostać zaliczona do kategorii umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich lub o podobnym charakterze?