Praktyka rynkowa oceniania efektów szkoleniowych. (Artykul)