Pracownik otrzyma prawie 9 tys. zł na studia podyplomowe (News)

Obecnie na wniosek bezrobotnego starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 75 proc., jednak bezrobotny musi uprawdopodobnić, że ich ukończenie zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy. Dziś – żeby podjąć studia podyplomowe współfinansowane ze środków unijnych…