Pracodawcy: ograniczyć przywileje związków zawodowych

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich powinna powstać zupełnie nowa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Obecne przepisy nie gwarantują dobrego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zakładzie pracy, uwzględniającego interesy pracodawców i pracowników. Przedsiębiorcy postulują również zmiany w ustawie o związkach zawodowych.