Pracodawca wyda świadectwo pracy na życzenie pracownika (News)

Projekt nowelizacji kodeksu pracy oczekuje na rozpatrzenie. W świetle znowelizowanej ustawy pracodawca zatrudniający pracownika do prac dorywczych lub sezonowych nie będzie musiał po ustaniu każdej umowy o pracę wydawać mu świadectwa pracy, o ile nawiąże z nim przed upływem 90 dni kolejną umowę (czyli…