Pracodawca dofinansuje kolonie dzieci pracowników (News)

Pracownicy mogą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o dofinansowanie kolonii letnich ich dzieci. Zostanie uwzględniony, jeśli firma tworzy fundusz socjalny. Pracodawca, rozpatrując wnioski podwładnych o otrzymanie dopłaty z firmy do wypoczynku ich dzieci, musi mieć na uwadze kryterium socjalne zatrudnionych….