Prace wiertnicze pod Kutnem

Pod Kutnem powstaje trzykilometrowy otwór badawczy w głąb ziemi. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych bada strukturę geologiczną terenu, na którym może powstać jeden z największych w Polsce magazynów skroplonego dwutlenku węgla.