Praca w szkodliwych warunkach. a emerytura? (News)

Zasady dotyczące ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie naruszają konstytucji. Okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, można nie wliczać do zatrudnienia…