Praca w drodze (Artykul)

Samotne noce w hotelu, nieregularne posiłki, bolący kręgosłup z powodu wielu godzin spędzanych w samochodzie, tęskne telefony do domu…
A po powrocie sterty papierów czekających w firmie i często pełne wyrzutów rodziny w domu.