Praca? tak! umowy brak! (News)

„Najczęściej kończy się na zapewnieniach, że lada dzień podpiszemy stosowne dokumenty” – mówi rozżalony chłopak, który jest zatrudniony na jednej z koszalińskich stacji paliwowych i – choć pracuje – nie ma jeszcze podpisanej umowy. „Jestem codziennie w pracy, ale gdyby ktoś zajrzał do dokumentów, to…