Praca na zwolnieniu to utrata świadczenia (News)

Prowadzący działalność gospodarczą na czas choroby muszą zrezygnować z podpisywania faktur i jakiejkolwiek działalności zarobkowej, nawet niezwiązanej z ich firmą – w przeciwnym wypadku będą musieli zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS. Na zwolnieniu można podpisywać dokumenty finansowe przygotowane…