PR kultury, czy to istnieje? (Artykul)

Czy wybór kuszącego tematu PR-u w kulturze nie niesie ryzyka pisania o niczym? Czy zagadnienie to zostało już w polskich realiach wypełnione treścią? Zasięg tematu, różnorodność instytucji kultury, inicjatyw i programów z kręgu sztuki wyklucza zawężenie odpowiedzi na tak postawione pytanie do rozmiarów jednego tekstu. Skupię się więc jedynie na kwestii postrzegania roli PR-u przez przedstawicieli kultury i miejscu, jakie przyznają tym działaniom w swoim świecie.