Powstanie system doradztwa zawodowego (News)

Władze miejskie, podlaskie kuratorium, prywatna uczelnia i centrum kształcenia ustawicznego postanowiły zjednoczyć siły, by pomóc młodzieży w odnalezieniu się na rynku pracy. Celem projektu „System doradztwa zawodowego” jest ułatwienie młodym ludziom zaplanowania kariery zawodowej i odnalezienie się…