Poukładowe warunki pracy i płacy pod nadzorem. (News)

Sądy mogą kontrolować zasadność wypowiedzeń zmieniających, które pozbawiają pracowników przywilejów. Do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wynikających z rozwiązania układu nie stosuje się przepisów o szczególnej ochronie stosunku pracy oraz – w odniesieniu do umowy zawartej na czas nieokreślony…