Potencjał twórczy – po co to menedżerowi? (Artykul)

Na początek zajmijmy się definicją. Według encyklopedii PWN „potencjał jest to wielkość charakteryzująca pole sił”.

Twórczość to:
1. „Tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki”,
2. „Ogół dzieł stworzonych przez kogoś, zwykle przez artystę”.