Poprawiły się nastroje konsumentów

Ekonomiści uważają, że wysokie tempo rozwoju gospodarczego w drugim kwartale to efekt poprawy nastrojów przedsiębiorców i konsumentów po kryzysie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że od kwietnia do czerwca wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniósł 3,5 procent wobec 3 procent w pierwszym kwartale.