Pomostówki do ograniczenia

Ministerstwo pracy i polityki społecznej przesłało do partnerów społecznych i do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Przewiduje on, że "pomostówki" będą wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach, które nie mogą być usunięte przez pracodawcę, lub wykonującym pracę, w której odpowiadają za bezpieczeństwo innych osób i która wymagają największej sprawności psychofizycznej.