Polacy chętnie wysyłają PIT-37 przez internet (News)

Podatnicy mają jeszcze tylko dwa dni na rozliczenie się z fiskusem. Roczne zeznania podatkowe można wypełnić ręcznie na formularzach pobranych w urzędach skarbowych lub też z wykorzystaniem programów do rozliczania PIT-ów, dołączanych do codziennej prasy lub ściągniętych z internetu….