Podstawowe informacje o Krajowym Rejestrze Długów (Artykul)

Krajowy Rejestr Długów jest pierwszą i największą w Polsce bazą danych o dłużnikach, utworzoną i zarządzaną przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu. Działa od sierpnia 2003 roku. Został utworzony na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych” z 14 lutego 2003 roku, a jego funkcjonowanie jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.