Podatnicy zamiast etatu wolą własny biznes (News)

W 2007 roku wzrosła liczba podatników w I progu skali PIT kosztem progów II i III mimo dobrej koniunktury gospodarczej oraz rosnącej zamożności Polaków. Przyczyn tych zmian należy upatrywać w zmianach parametrów skali podatkowej: w 2007 roku podwyższono z 37024 złotych do 43405 złotych próg dochodów,…