Po zawieszeniu można szkolić lub prowadzić firmę (News)

Ustawa o doradztwie podatkowym zawiera definicję czynności doradztwa podatkowego, ale określa także, jakie dodatkowe czynności mogą podejmować doradcy podatkowi. Doradca podatkowy może dodatkowo prowadzić działalność w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości (naukowo-dydaktyczną,szkoleniową,…