Po drugie… zadawaj pytania! (Artykul)

Istnieją dwie kluczowe umiejętności budujące sukces w biznesie. Pierwsza to słuchanie — któremu poświęcono mnóstwo bardziej lub mniej ciekawych książek, artykułów i szkoleń. Druga to zadawanie pytań — które jak na razie posiada wstydliwy status „brzydkiego kaczątka”.