Po co Agentowi Internet? (News)

Obecność w Internecie wymaga – jak we wszystkich innych obszarach działania – pewnej wiedzy i elastyczności, a przede wszystkim przełamania stereotypów i szerszego spojrzenia w przyszłość. Internet otwiera nowe możliwości działania, nawiązania kontaktów i coraz częściej staje się podstawowym…