PMPG SA ma zgodę akcjonariuszy na sfinansowanie transakcji zakupu Rzeczpospolitej (News)

500 obligacji zamiennych o wartości nominalnej 200 000 zł każda oraz 50 mln nowych akcji wyemituje Platforma Mediowa Point Group SA (GPW: POINTGROUP (PGM)). Obligacje będą podlegać zamianie na akcje nowej emisji PMPG SA – zdecydowało w poniedziałek nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platformy Mediowej…