PKPP Lewiatan o zagrożeniach związanych z podwyżką VAT

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan szacuje, że jednorazowe koszty firm związane z podwyżką podatku VAT mogą przekroczyć półtora miliona złotych. Od przyszłego roku rząd podniesie podatek od towarów i usług o jeden punkt procentowy.