PKP CARGO S.A. w I półroczu 2008 roku (News)

W pierwszym półroczu 2008 roku PKP CARGO S.A. uzyskało przychody ogółem w wysokości 2,8 mld zł, o 2,4% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wskutek niższego niż planowano zapotrzebowania na kruszywa, przewozy w tej grupie towarowej wykonane przez spółkę były aż o 22,5% mniejsze…