PIP przyjrzy się bezpieczeństwu i czasowi pracy

W 2009 roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skoncentrować się na poprawie bezpieczeństwa pracy w zakładach o największym nasileniu zagrożeń zawodowych, a także na ograniczeniu rażącej skali naruszeń prawa pracy w zakresie m.in. czasu pracy czy wynagrodzeń i innych świadczeń – wynika z programu działań PIP przedstawionego Radzie Ochrony Pracy. W przyszłym roku planowane jest też rozpoczęcie prac nad internetowym systemem poradnictwa i informacji z zakresu prawa pracy.