PIP kontroluje czas pracy

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła przestrzeganie przepisów o czasie pracy, szczególnie w odniesieniu do kierowców zatrudnionych w firmach transportowych. Jak wykazała kontrola, pracownicy wykonują pracę powyżej dopuszczalnych norm czasu pracy, jak również w niedziele i święta.