Piękno Coachingu (Artykul)

Być może tytuł wydaje się zaskakujący lub nawet nieco przesadzony. Lecz, nawet jeśli jest nieco zaskakujący, to nie jest w żadnej mierze przesadzony.
Wyraźmy to jednoznacznie na samym początku.