Pensje nie będą rosły tak szybko, ale wyhamują nieco ceny (News)

„Nie ma scenariusza gwałtownego hamowania gospodarki, będziemy mieć do czynienia ze stopniowym wyhamowywaniem” – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku. Powolny spadek gospodarczy nie przyczyni się do pogorszenia sytuacji Polaków. „Mamy za sobą szczyt wzrostów płac w gospodarce, teraz pensje…