Pensja nie tylko na czas ale i we właściwej wysokości (News)

Zatrudnienie zawsze jest odpłatne. Obowiązkiem szefa jest regularne wypłacanie wynagrodzenia. Nie może się też pomylić w obliczeniu należnej gratyfikacji.
Każdy stosunek pracy charakteryzuje dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy…