PB: RN BOŚ wybrała nowego prezesa (News)

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) odwołała dotychczasowego prezesa Jerzego Pietrewicza i powołała na jego miejsce Mariusza Klimaczaka, który do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na objęcie tego stanowiska wiceprezesa. Jednocześnie Pietrewicz został mianowany na wiceprezesa…