Partner Roku Microsoft Dynamics (News)

Podczas światowej konferencji partnerów firmy Microsoft, jaka odbyła się w Houston, USA poinformowano o zakwalifikowaniu spółki Kom-Pakt (obecnie ABG) do grona finalistów konkursu Microsoft Dynamics EMEA Partner of the Year.
– „Gratulujemy firmie tego wyjątkowego wyróżnienia i dziękujemy…