Państwo decyduje, kto nadaje się do pracy (News)

Zezwolenia, licencje, wpisy do rejestrów oraz obowiązkowe członkostwa w korporacjach to potężne bariery utrudniające dostęp do ponad 300 zawodów w Polsce. Tymczasem rząd i rozmaite grupy interesantów pragną tę listę wydłużać o kolejne profesje! Reglamentowane są zawody nie tylko adwokata czy notariusza,…