Panie inżynier nie wierzą w zawodowy sukces (News)

Studentki uczelni technicznych mniej optymistycznie niż ich koledzy oceniają swe szanse na karierę zawodową. Zakładają dłuższe poszukiwanie pracy i niższe zarobki. Kandydatki na inżyniera ostrożniej przewidują też przyszłe zarobki. Bezpośrednio po studiach płacą netto w wysokości 1,5 – 2 tys. zl zadowoliłoby…