Ożywienie na rynku kredytów hipotecznych zwiastunem lepszej koniunktury na rynku nieruchomości (News)

Nowy rok przyniósł wyraźnie ożywienie na rynku kredytów hipotecznych. Banki ponownie zaczynają aktywnie zabiegać o klientów, uatrakcyjniając swoja ofertę. Większa dostępność kredytów powinna pozytywnie wpłynąć na koniunkturę na rynku nieruchomości. Dodatkowo ceny nieruchomości…