Ostrożnie z płacą minimalną (News)

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 1126 zł. Rząd chce ją od 1 stycznia 2009 r. podnieść o 150 zł, czyli niemal dwa razy więcej niż pierwotnie proponowała Rada Ministrów. Jesli większy zarobek znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednio większej wydajności pracy, podniesienie poziomu płacy nie będzie…